Bilder

re:yoga i bilder

Synintrycket är det sinne de flesta inte vill förlora.

 

Detsamma gäller mig. Jag ser bilder runt mig nästan hela tiden, och att fånga dem roar mig något enormt.

En bild kan faktiskt säga mer än tusen ord. Det som verkligheten visar upp på ett sätt kan kameran visa på ett annat. Det som en bild säger mig kanske den inte säger dig – utan något helt annat som jag inte kan nå med min världsbild.

 

Alla bilder på hemsidan har jag tagit eller planerat själv om inget annat anges. Dela dem gärna, men ange källan och länk till mitt galleri.

 

Videos är något jag kommer att bygga på med vartefter. Ord och bild talar genom skärmen på ett sätt som text inte alltid gör.

 

Copyright @ All Rights Reserved