Yoga off the Mat

Yoga off the mat

Vår kropp är ett ekossystem som har behov av näring, tid för återhämtning, tid för integrering av upplevelser, sömn, osv för att fungera optimalt. Vi tillhör också ett större ekosystem, med allt och alla som omger oss

Vi är en helhet

 

Ur ett yogiskt perspektiv finns inte ”oss” och ”dem” utan vi är alla en del av en helhet där vi integrerar med och påverkar varandra. Det gör att vi kanske börjar yogan med att vilja stärka vår ryggrad, men plötsligt står vi där och inser att vi är mer och att vi har skyldighet och möjlighet att agera på det sätt vi förmår.

Skapa förändring utanför yogamattan - Yogactivism

 

Medvetenhet även utanför mattan och hur långt man kan sträcka sig i en asana, det är vad Yoga off the mat handlar om. Yoga har i allra högsta grad möjlighet att sträcka sig långt utanför yogasalen. Om vi hanterar och utvecklar yogan enbart inuti oss själva finns det risk att vår egen yoga får egocentriska, ja kanske till och med narcissistiska, drag. Det yogan förespråkar bör delas med världen och spridas, och då finns alla chanser att faktiskt skapa förändring. Då skapas Yogactivism.

Varmt om hjärtat

 

Det här är något som ligger mig mycket varmt om hjärtat, och denna del av re:yoga kommer snart att uppdateras för en interaktiv delaktighet.

Copyright @ All Rights Reserved