Vad är Meditation

Meditation

Själva ordet meditation står för medvetenhet, öppenhet och direkt upplevelse av här och nu. Ett tillstånd av närvaro och ett stilla sinne.

Inre lugn

 

 

Meditationens syfte är att stilla de tankar som mer eller mindre automatiskt och konstant invaderar vår hjärna och upptar vårt fokus. Genom att stilla sinnet skapar vi förutsättningar för inre lugn. På så vis blir vi mindre känslostyrda och mer medvetna.

 

Ökat välmående

 

 

Idag är det bevisat att regelbunden meditation behåller och tom ökar hjärnans plasticitet, oavsett ålder. Det är också bevisat att hjärnans empati-nervbanor stärks och att åldrandet i dessa nerver förhindras. Man vet också att de delar av hjärnan som påverkar glädje och lycka växer och de motsatta delarna krymper. Humörsvängningar minskar och det totala välmåendet ökar.

 

Trots det är det väsentliga i meditationen att vara fullständigt här och nu. Om vi mediterar i syfte att få lägre blodtryck eller högre välmående är vi fast i tankar. Meditation har ingen mening utöver sig själv – fullständigt upptagenhet av vad som pågår här och nu. Det handlar inte om att söka efter något – då letar vi efter en mening eller värde som redan är en modell. När vi mediterar frigör vi oss från anledningar och rättfärdiganden, och är enbart i det här ögonblicket.

Meditera med Camilla & re:yoga

 

Inga klasser just nu.

 

 

Copyright @ All Rights Reserved