Vad är Yoga

Vad är Yoga

Under de senaste åren har yoga exploderat, och det finns många olika yogaformer, med fler eller färre antal år på nacken. Med det i åtanke kan det vara skönt att känna till att de flesta asanas är desamma, och de olika formerna handlar om hur man använder sig av dem i olika flöden, olika länge och i olika miljö.

Flertusenårig filosofi

 

Kärnan i yoga är en flertusenårig filosofi, som syftar till att förena kropp och sinne. Först inom oss själva och i vidare mening med energin runt oss som vi enligt yogafilosofin är en del av. Inom yogan pratar vi mycket om och arbetar med vår energi. Det kan liknas vid meridianerna inom den kinesiska medicinen och Nadis inom traditionell indisk medicin. Det gör dock inte att yogan är en religion, då yoga saknar trosföreställning om krafter som är överlägsna oss. Det vi inom yogan strävar efter är att få ökad insikt om vår egen verkliga natur, nå större medvetenhet och därigenom bli mindre känslostyrda och agera med mer närvaro i alla våra livssituationer. Alla de metoder som yogan erbjuder har detta som syfte.

 

Det vi i västvärlden idag kallar yoga är egentligen bara en del: asanas, de fysiska övningarna. Yoga som begrepp är större än så. Det är ett brett spektra av metoder mot inre utveckling, som alla samarbetar med varandra. Metoderna kallas Yogans 8 delar, och består av förhållningssätt till sig själv, till sin kropp, till sin omgivning och olika discipliner för att genom dessa nå upplysning. De flesta av oss når dock inte full upplysning, likt tex Buddha, men att använda oss av en del av metoderna hjälper oss att nå vår inre kärna och på så viss höja vårt fysiska och mentala välmående. Av de åtta delarna inom yogan möter man ofta tre delar på ett vanligt yogapass; asanas, pranayama och meditation.

 

Asanas

Asanas är som nämndes de fysiska positionerna. Deras traditionella syfte är att smidiggöra kroppen för att kunna sitta still i meditation under längre tid. En positiv bieffekt är att de också kan bygga styrka, påverka ditt hormonsystem, öka ditt blodflöde och påverka matsmältningen. Bland annat. Andningen är central och vi använder andningen på olika sätt beroende på om vi vill ta os sin i, stanna kvar i eller gå ut ur en asana. Andningen gör också att asana-träningen blir en närvaroträning, då andningen hela tiden tar oss tillbaka till vår kropp.

 

Pranayama

Pranayama är andningsövningar, som de flesta yogapass idag innehåller. Genom att kontrollera och styra din andning kan du påverka och tom. styra ditt parasympatiska nervsystem Ett exempel är att genom att andas djupt och långsamt då du känner dig stressad sänker du pulsen och lugnar kroppen. Pranayama betyder ungefär ”utvidgande av livskraft”, och genom att regelbundet utföra pranayama sänker du din andningsfrekvens och får ett djupare andetag, vilket syresätter blodet mer.

 

 

Vilken Yoga erbjuder re:yoga?

 

Här kan du läsa om vilka klasser re:yoga erbjuder.

Aktuella kurser hittar du under klasser...

 

Du kan också kontakta mig direkt för att diskutera en workshop, som kan vara ett mycket bra sätt att komma i kontakt med yogans filosofi eller olika yogaformer.

 

KONTAKTA MIG

Copyright @ All Rights Reserved