Yin Yoga

Yin Yoga

Idag är Yin yogan en av de yogaformer som växer snabbast. En naturlig utveckling om man betraktar hur snabbt vi springer och hur bokade vi är. Det är inte konstigt att vi då och då behöver få landa i ett skönt, avslappnande yin yoga pass där vi stöttar upp kroppen med bolster och block för att låta både det fysiska och det mentala släppa helt.

Tre till fem minuter i positionerna

 

 

Vi ligger 3-5 minuter i varje position men tack vare de tillbehör vi använder får muskulaturen slappna av helt. Just detta att vi kan slappna av i positionen ger oss möjlighet att komma åt vår bindväv som löper inuti och runt våra muskler och även skapar de senor som fäster i skelettet. Oavsett hur mycket vi stretchar och tänjer kan vår bindväv fortfarande vara stel om vi inte når den via avslappnande stretchpositioner under längre tid. Det är en fördel om kroppen är ouppvärmd under yin yogan då det gynnar att det är just bindväven vi kommer åt.

Närvarande i nuet

 

 

Under positionen fokuserar vi på nuet och de förnimmelser vår kropp och vårt medvetande ger oss. Vi är närvarande och icke dömande till det som sker, och omfamnar alla känslor som eventuellt kan komma upp till ytan.

 

Yin yoga är både en övning i mindfulness och ett utmärkt komplement till styrketräning på grund av sin djupgående effekt.

Fart på magen!

 

Inte vara bindväven och sinnet gynnas av Yin yoga. De inre organen, som tarmarna och levern, masseras i flera av positionerna. Att starta dagen med Yin rotationer ger fart på magen!

 

I bakåtliggande fjäril som ses på bilden bredvid sträcks tarmarna ut, och med djup och medveten andning masseras diafragman då den pressas ner i det utsträckta bålområdet.

Vid framåtböjning pressas de inre organen ihop för att sedan få sträckas ut igen och på så vis få dynamik i sitt flöde av blod och energi.

 

 

Copyright @ All Rights Reserved